Faslodex® (fulvestrant)

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel.

Werkzame stof & indicatie

Faslodex bevat het werkzame bestanddeel fulvestrant dat tot de groep oestrogeenblokeerders behoort. Oestrogenen zijn een type van vrouwelijke geslachtshormonen, die in een aantal gevallen betrokken kunnen zijn bij de groei van borstkanker. Faslodex wordt gebruikt ofwel:

  • Alleen, voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen met een type borstkanker dat oestrogeenreceptor positieve borstkanker genoemd wordt, die lokaal gevorderd is of die uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam (gemetastaseerd), dan wel,
  • In combinatie met palbociclib voor de behandeling van vrouwen met een type borstkanker dat hormoonreceptor positieve, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker genoemd wordt, die lokaal gevorderd is of uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam (gemetastaseerd). Vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, zullen ook worden behandeld met een geneesmiddel dat luteïniserende hormoon releasing hormoon (LHRH) agonist genoemd wordt. 

Wanneer Faslodex wordt gegeven in combinatie met palbociclib, is het belangrijk dat u ook de bijsluiter van palbociclib leest. Als u vragen heeft over palbociclib, neem dan contact op met uw arts.