Forxiga® dapagliflozine

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel.

Verpakking

Forxiga wordt geleverd in verpakkingen van 30 filmomhulde tabletten met 10 mg of 5 mg dapagliflozine (3 blisters à 10 tabletten).