IRESSA® (gefitinib)

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel.

Dosering en toediening

Iressa bestaat uit tabletten van 250 mg; de gebruikelijke dosering is één 250 mg tablet per dag.
U neemt Iressa eenmaal per dag in op een vast tijdstip. Wanneer dat is, maakt niet uit, als u het maar elke dag op hetzelfde moment doet, bijv. bij het avondeten of het tandenpoetsen.
Belangrijk is dat u 2 uur voor de inname of 1 uur na inname van Iressa geen antacida (maagzuurremmers) gebruikt. Deze middelen kunnen de werkzaamheid van Iressa beïnvloeden. Heeft u toch een antacidum of een andere maagzuurremmer nodig overleg dan met uw arts of apotheker hoe deze middelen het best met Iressa kunnen worden gecombineerd.