Lynparza® (olaparib)

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel

Werkzame stof en indicatie

Lynparza (olaparib) is een PARP-remmer die inzetbaar is als tablet-formulering (150mg en 100mg) om meerdere tumorsoorten te behandelen. Er is ook een capsule-formulering (50mg) beschikbaar, echter deze is maar in 1 van alle Lynparza indicaties inzetbaar, zie hieronder.

Lynparza tabletten 

Ovariumcarcinoom

Lynparza is geïndiceerd als monotherapie voor de:

  • onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (FIGO stadia III en IV), BRCA1/2-gemuteerd (kiembaan en/of somatisch) hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen na voltooien van eerstelijns platinabevattende chemotherapie.
  • onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met platinasensitief recidief hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen op platinabevattende chemotherapie.

Lynparza in combinatie met bevacizumab is geïndiceerd voor de:

  • onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (FIGO stadia III en IV)
    hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen na voltooien van eerstelijns platinabevattende chemotherapie in combinatie met bevacizumab en bij wie het carcinoom geassocieerd is met een positieve homologe recombinatiedeficiëntie (HRD)-status door ofwel een BRCA1/2-mutatie en/of genomische instabiliteit.

Borstkanker

Lynparza is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties, die HER2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker hebben. Patiënten moeten eerder zijn behandeld met een anthracycline en een taxaan in de (neo)adjuvante of gemetastaseerde setting tenzij patiënten niet geschikt waren voor deze behandelingen.
Patiënten met hormoonreceptor (HR)-positieve borstkanker moeten ook progressie hebben vertoond tijdens of na eerdere endocriene therapie of beschouwd worden als ongeschikt voor endocriene therapie.

Adenocarcinoom van de alvleesklier

Lynparza is geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties die gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier hebben en die geen progressie vertonen na een minimum van 16 weken platinabevattende therapie binnen een eerstelijns chemotherapie regime.

Prostaatkanker

Lynparza is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratie-resistente prostaatkanker en BRCA1/2-mutaties (kiembaan en/of somatisch) die progressie hebben vertoond na eerdere behandeling met een nieuw hormonaal middel.

Lynparza capsules

Lynparza 50mg capsules zijn alleen geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een BRCA-gemuteerd (in de kiembaan en/of somatisch) platinasensitief recidief hooggradig sereus epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of partiële respons vertonen op platinabevattende chemotherapie.
Belangrijk: Lynparza capsules dienen niet op milligram-op-milligram basis gesubstitueerd te worden door Lynparza tabletten (100mg en 150mg) omwille van de verschillen in de dosering en biologische beschikbaarheid van elke formulering. Daarom dienen de specifieke dosisaanbevelingen voor elke formulering te worden gevolgd.