Lynparza® (olaparib)

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel

Werkzame stof en indicatie

Lynparza (olaparib) behoort tot de PARPremmers, een groep medicijnen die wordt gebruikt om eierstokkanker te behandelen. 

Lynparza is beschikbaar in twee formuleringen: tabletten en capsules. We adviseren nieuwe patiënten te starten met de patiëntvriendelijkere tabletten, aangezien de inname simpeler en beter verdraagbaar is dan van de capsules. Ook zijn de nieuwe patiëntvriendelijkere tabletten voor meer patiënten beschikbaar dan de capsules. 

Officiële indicatie:

Lynparza tabletten zijn geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een platinagevoelig recidief hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of partiële respons vertonen op platina bevattende chemotherapie, ongeachte BRCA-mutatie.

Lynparza capsules zijn geïndiceerd als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een BRCA-gemuteerd (in de kiembaan en/of somatisch) platinasensitief recidief hooggradig sereus epitheliaal ovarium, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of partiële respons vertonen op platinabevattende chemotherapie.

De nieuwe tabletformulering is dus beschikbaar voor een bredere groep vrouwen, namelijk ongeacht de BRCA-mutatie en voor alle hooggradig epitheliale subtypes. De oudere capsule formulering zijn enkel beschikbaar voor BRCA gemuteerde tumoren van het sereus subtype.

BELANGRIJK: Lynparza capsules (50 mg) dienen niet op milligram-op-milligram basis gesubstitueerd te worden door Lynparza tabletten (100mg en 150mg) omwille van de verschillen in de dosering en biologische beschikbaarheid van elke formulering. Daarom dienen de specifieke dosisaanbevelingen voor elke formulering te worden gevolgd.