TAGRISSO™ (osimertinib)

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel.

Werkzame stof en indicatie

TAGRISSO bevat de werkzame stof osimertinib die behoort tot de proteïnekinaseremmers, een groep medicijnen die wordt gebruikt om kanker te behandelen. TAGRISSO wordt gebruikt voor de behandeling van een type longkanker bij volwassenen dat 'niet-kleincellige longkanker' wordt genoemd. Als uit een test is gebleken dat uw kanker bepaalde veranderingen (mutaties) in een EGFRgen (epidermale groeifactorreceptor) heeft en uitgezaaid is naar uw andere long of naar andere organen, dan is het waarschijnlijk dat uw kanker op een behandeling met TAGRISSO zal reageren. TAGRISSO kan aan u worden voorgeschreven:
  • Als het eerste geneesmiddel dat u krijgt voor de behandeling van uw kanker ; of
  • In bepaalde gevallen als u eerder met andere proteïnekinaseremmers voor uw kanker bent behandeld.