Brilique® ticagrelor

Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit middel.

Over dit middel

Brilique is een medicijn dat voorgeschreven wordt bij Acuut Coronair Syndroom.